IT Koorso

Itcourses Microsoft Office 2007/2010/103
Tababarida Internet Kafeeyada
Tababarida Shirkadaha Yar yar
Laptop and Notebook Repair
Barashada Xirfada Hagaajinta Pc-yada

Microsoft Office Installation 

Barashada Camstasia Studiyo Step By stepcamstasiyada

Free CoursesarowgrenFree calling Voipstunt arowgren
Create Datebase arowgrenAdobe readerarowgren
FirewallallarowgrenFree Coursesarowgren
Adobe reader

A+ CertificationWindows XpLaptop and Notebook Repair
Network+
Office MicrosoftTababarida Internet Kafeeyada
Server+Windows vistaTababarida Shirkadaha Yar yar
Security+Windows 7Barashada Xirfada Hagaajinta Pc-yada
Linux+Cisco Windows 8

laptoplogo

epair

internet cafee

Smalbusines
 arowgrenBarashaddaSkype arowgren IsticmaalkaJet Audio

 

 

 

 

 

 

 

Comment is closed.