• Waxtarka ummadda

  Asc wr wb waxtarka ummada waa barnaamsih aan ugu talagalney inaan ku soo gudbino qofkasto ummada wax ku soo kordhiya hadey noqon lahayd aqoon ,waxbarasho,cuntokarin,caafimaad,horumar iyo waxkastoo ummada faai”ido u leh.

  [Read More…]

 • Barashada Microsoft office 2010

  office2010Asc wr wb Waa Barashada Microsoft Office2010 waxay noqon doonaan casharao xiriirsan oo ardeyda ka faa:aaideysan doonaan inshalaah
  Kaalintaada iyo Computerka ka faa;ideysi wacan.

   

   

   

  Maadadda waxay ka kooban

  • Word
  • Excel
  • Powerpoint
  • Acces
  • Outlook

  [Read More…]

 • Fasalada Onlineka

  OEFENING THEORIE ⇒ BEWEG WIJZERING K

  BEWEG WIJZERING - K VERKEERSBORDEN

  WELKE VERKEER BORDEN GELDIG DE OMLEIDING?
  WELKE VERKEER BORDEN IS WIJKNUMMER?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERSBORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERSBORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERSBORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERSBORDEN ?
  WELKE VERKEER BORDEN IS OMLEIDING?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERSBORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERSBORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERSBORDEN ?
  WELKE VERKEER BORDEN IS SPLITSEN?
  WELKE VERKEERSBORDEN IS ROUTE GEVAARLIJKE STOFFEN?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERSBORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERSBORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERSBORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERSBORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERSBORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERSBORDEN ?
  WELKE VERKEER BORDEN IS VOORSORTEN?
  Complete the form below to see results
  BEWEG WIJZERING - K VERKEERSBORDEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

  OEFENING THEORIE ⇒ WAARSCHUWING – J

  WAARSCHUWING - J VERKEERSBORDEN

  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  BIJ WELKE VERKEERSBORD IS ROTONDE?
  BIJ WELKE VERKEERSBORD IS GEVAARLIJKE DALING?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  BIJ WELKE VERKEERSBORD IS BOCHT NAAR RECHTS?
  BIJ WELKE VERKEERSBORD IS OVERWEG MET OVERWEGBOMEN?
  BIJ WELKE VERKEERSBORD IS SLECHT WEGDEK ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  BIJ WELKE VERKEERSBORD IS STEILE HELLING?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  BIJ WELKE VERKEERSBORD IS S-BOCHTEN EERST NAAR LINKS?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  BIJ WELKE VERKEERSBORD IS BOCHT NAAR LINKS?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  Complete the form below to see results
  WAARSCHUWING - J VERKEERSBORDEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

  OEFENING THEORIE ⇒ VERKEERS REGEL – G

  VERKEER REGELS - G VERKEERSBORDEN

  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT IS DE MAXIMUMSNELHEID WOONERF ?
  WAT IS DE MAXIMUMSNELHEID BINNEN BEBOUWDE ?
  WAT IS DE MAXIMUMSNELHEID BUITEN BEBOUWDE ?
  WAT IS DE MAXIMUMSNELHEID AUTOWEG ?
  WAT IS DE MAXIMUMSNELHEID AUTOSNELWEG ?
  WAT IS DE MAXIMUMSNELHEID AUTOSNELWEG ?
  BIJ WELKE BORD IS AUTOWEG?
  VERKEER REGELS - G VERKEERSBORDEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

  OEFENING THEORIE ⇒ NEDERLANS WEGEN

  EXAMEN VOOR - NEDERLANDS WEGEN

  WAT IS DE MAXIMUMSNELHEID AUTO SNELWEG 9:00 UUR ?
  BIJ WELKE BORD IS AUTO WEG?
  WAT IS DE MINIMUMSNELHEID AUTO WEG ?
  WAT IS DE MINIMUMSNELHEID AUTO SNELWEG ?
  BIJ WELKE BORD IS EUROPEES WEG?
  WAT IS DE MAXIMUMSNELHEID N- WEG OF REGIONAL WEG ?
  WAT IS DE MAXIMUMSNELHEID BUITEN BEBOUWDE KOM ?
  BIJ WELKE BORD IS AUTO WEG?
  WAT IS DE MAXIMUMSNELHEID BINNEN BEBOUWDE KOM ?
  WAT IS DE MAXIMUMSNELHEID AUTO WEG?
  BIJ WELKE BORD IS PROVINCINAL WEG?
  Complete the form below to see results
  EXAMEN VOOR - NEDERLANDS WEGEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

  OEFENING THEORIE ⇒ OVERIGE GEBODEN EN VERBODEN – F

  OVERIGE GEBODEN - F VERKEERSBORDEN

  BIJ WELKE BORD IS Einde Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  BIJ WELKE BORD IS VERBODEN MOTORVOERTUIGEN BIJ ELKAAR INHALEN?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  BIJ WELKE BORD IS VERBODEN MOTORVOERTUIGEN BIJ ELKAAR INHALEN?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  BIJ WELKE BORD IS Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden?
  WELKE VERKEERBORD IS KEER VERBOD?
  WELKE VERKEERBORD IS KEER VERPLICHT?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN ?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN?
  BIJ WELKE BORD IS Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden?
  BIJ WELKE BORD MOETJE OP WEG OBTAKEL?
  BIJ WELKE BORD IS VERBODEN EINDE MOTORVOERTUIGEN BIJ ELKAAR INHALEN?
  Complete the form below to see results
  OVERIGE GEBODEN - F VERKEERSBORDEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

  OEFENING THEORIE ⇒ RIJ RICHTING VERPLICHT D

  RIJRICHTING VERPLCHT D - VERKEERSBORDEN

  BIJ WELKE BORD KUNJE BESTUURDERS VAN LINKS VERWACHTEN?
  BIJ WELKE BORD KUNJE BESTUURDERS VAN LINKS VERWACHTEN?
  BIJ WELKE BORD KUNJE BESTUURDERS VAN LINKS VERWACHTEN?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  Mag u hier keren
  BIJ WELKE BORD MOETJE RICHTING VAN DE PIJLVOLGEND?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  Moet udeze verkeerd bord links afslaan ?
  BIJ WELKE BORD KUNJE BESTUURDERS VAN LINKS VERWACHTEN?
  BIJ WELKE BORD KUNJE BESTUURDERS VAN LINKS VERWACHTEN?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  BIJ WELKE BESTUURDERS KUNJE HIER VERWACHTEN?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  BIJ WELKE BORDKUNT U BESTUURDERS VAN LINKS VERWACHTEN?
  Complete the form below to see results
  RIJRICHTING VERPLCHT D - VERKEERSBORDEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

  OEFENING THEORIE ⇒ GESLOTEN VERKLARING C

  GESLOTEN VERKLARING C - VERKEERSBORDEN

  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Welke bord is Inrijden toegestaan?
  WELKE BORD IS GESLOTEN VOOR VOERTUIGEN WAARVAN DE ASLAST HOGER?
  Wat betekent dit bord?
  WELKE BORD IS GESLOTEN VOOR VOERTUIGEN MET BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  WELKE BORD IS GESLOTEN VOOR VOERTUIGEN WAARVAN DE TOTAALMASS HOGER?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  WELKE BORD IS GESLOTEN MOTORFIETSEN?
  WELKE BORD IS GESLOTEN VOOR MOTORVOERTUIGEN OP MEER TWEE WIELEN?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Welke bord is Gesloten Eenrichtingsweg ?
  Wat betekent dit bord?
  WELKE BORD IS GESLOTEN VOOR ALLE MOTORVOERTUIGEN?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  WELKE BORD IS HET EEN RICHTINGSWEG ?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Welke bord is Eenrictings weg?
  Welke bord is Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Welke bord is Gesloten in beide richtingen ?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  WELKE BORD IS INRIJDEN TOEGESTAAN?
  Complete the form below to see results
  GESLOTEN VERKLARING C - VERKEERSBORDEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

  CASHARKAAN WAA CASHARKA XARAFKA C OO AH WUU KAA XIRANYAHAY AMA WAA KAA MAMNUUC WAANA SADEXAAD -LES3

  OEFENING THEORIE ⇒ VOORRANGSWEG B

  VOORRANGSWEG B - VERKEERSBORDEN

  1.Wat betekent dit bord?
  2.Wat betekent dit bord?
  3.Wat betekent dit bord?
  4.Wat betekent dit bord?
  5.Wat betekent dit bord?
  6. Wat betekent dit bord?
  7.Wat betekent dit bord?
  8. Welk verkeersborden is Voorrangsweg?
  9. Welke verkeersborden is Voorrangsweg kruispunt?
  10. Welke verkeersborden is Verleend voorrang aan bestuurders ?
  VOORRANGSWEG B - VERKEERSBORDEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

  WAA CASHARKA LABAAD   2 “AAD -LES2

  OEFENING THEORIE ⇒ SNELHEID A

  SNELHEID A - VERKEERSBORDEN

  1. Wat betekent dit bord?
  2, Wat betekent dit bord?
  4. Wat betekent dit bord?
  4. Wat betekent dit bord?
  5. Wat betekent dit bord?
  6, Wat betekent dit bord?
  7. Wat betekent dit bord?
  8. Wat betekent dit bord?
  9. Wat betekent dit bord?
  10. Wat betekent dit bord?
  SNELHEID A - VERKEERSBORDEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

  WAA CASHARKA KOOWAAD   1 “AAD – LES1

  ⇒  iMTIXAANKA VERKEERSBORDEN

  EXAMEN VOOR - PARKEREN & STILSTAAN

  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  WAT BETEKENT DIT BORD?
  Complete the form below to see results
  EXAMEN VOOR - PARKEREN & STILSTAAN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

  OEFENING EXAMEN – VERKEERSREGELS

  VERKEERS LICHTEN

  WAT BETEKENT DIT LAMP?
  WAT BETEKENT DIT LAMP?
  WAT BETEKENT DIT LAMP?
  WAT BETEKENT DIT LAMP?
  WAT BETEKENT DIT LAMP?
  WAT BETEKENT DIT LAMP?
  WAT BETEKENT DIT LAMP?
  VERKEERS LICHTEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

  Asc wr wb Walaalaha dhamaan waxaan ugu bishaareynaa waxbarasho Online ah oo ay idin soo gudbinayso bahda Kaalintaada & Computerka .
  somitonlinecenterQaabka waxbarashada waa sidaan:

  1. Ardeyga inuu computer haysto
  2. Ardeyga Microphone ama webcamero haysto
  3. .Ardeyga waa in uu qarashkii koorsada labaxay
  4. Ardeyga waa in jadwalkiisa la socdaa.

  Maadooyinka waxay ka kooban yihiin

  • Barashada Luuqada Afsoomaliga
  • Barashada Computerka
  • Barashada Luuqada Englishka
  • Farbarashada Quraanka Kariimka

  >> Fadlan Ducadda hanaga iloobin in ilaahay uu na waafijiye waxkastoo kheyr inoogu jiro aduunyadeena iyo aakhiradeena.

  Enter Class                      Gal Galaaska Hadda

  [Read More…]

 • IT Koorso

  Itcourses Microsoft Office 2007/2010/103
  Tababarida Internet Kafeeyada
  Tababarida Shirkadaha Yar yar
  Laptop and Notebook Repair
  Barashada Xirfada Hagaajinta Pc-yada

  Microsoft Office Installation 

  Barashada Camstasia Studiyo Step By stepcamstasiyada

  [Read More…]

 • Dalbasho

  win7

  السلام عليكم Asalaamu Caleykum walaalayaal waxaad Cd-Yadda Keliga is bar computerka waxaad ka dalban kartaa halkaan.

  [Read More…]

 • Webdesign

  webdesign

  >> web design >>

  webdesign macnaheeda ka fahmi kartaa oo in qofka naqshad u sameeyo siduu webkiisa ama webpage uu sameeyo ay u ekaanlahaay waa cilmi ka mid ah cilmiga labarto waxayna u baahntahay sabar iyo in qofka uu alle uga cabsado wuxuu webkiisa saaraayo si aysan aakhiradiisa u galaafan marka hadaad doonayso in aad barato waxaan kaasiinayna fikrad gaaban oo cilmigeena heerka uu gaarsiisan yahay ilaahayna waxaan kabaryeeyna in cilmiga noo kordhiyo waxaa dhici karta in aan sidaad jeceshahay uga hadli waaye laakiin waxaan soo bandhigaayaa kaliya inta ka aqaano kaliya inta kalena waxaad ka doonan doontaa walaalaha nagu dhaamo qaybtaan web design.marka maxaad u baahan tahay hadaad rabto inaad barato waxaa qasab ah in aad wax ka taaqaano luuqada lagu sameeyo webpageyada sida hoos ku xusan
  [Read More…]

 • Barashada Af ingiriiska

  Learn englishAsc wr wb Walaalaha dhamaan waxaan ugu bishaareynaa in websitekeenii somalicomputer.com waxbadan kusoo kordhiney waxayaalaha lagu soo kordhiyeyna waa waxbarasho joogto oo qofka soomaliyeed cilmiga aqoontiisa sare u qaadey hadi uu ku xirnaado casharadaas anagoo ah bahda somit waxaan u balan qaadeynaa inaan dadaal dheeraad ku bixina sidaan sare ugu qaadi lahayn cilmiga It-da.
  Waxyaalaaha ku soo kordhinay waa adigoo si sahlan uga faa’ideysta webkaan adigoo joogo gurigaada.
  [Read More…]

 • Farbarasho

  FarbarashoAsc wr wb Walaalaha dhamaan waxaan ugu bishaareynaa in aad kusoo kordhinay qaybta sahlaysa farbarashada quraanka marka waxaan rajeynaynaa in laga wada faaideysan doono inshlaah.

  Halkan waa Casharada Farbarashada Quraanka waxaa kaloo kuu haynaa Macalin Online  ah si fudud caruurtaada u baraayo quraanka kariimka kala xiriir  Macalin Online 

  qaabkaskype

  1. Casharka Kowaad Alif 
  2. Casharka Labaad Alif Muraajaco
  3. Casharka Sadexaad Alif
  4. Casharka Afaraad – Fatxa 1 – Kordhig1
  5. Casharka Shanaad  Fatxa2 – Kordhig2
  6. Xarfaha aan waxbo ku darsamin

  [Read More…]

 • Afsoomaali

  Afsoomaali free internet training.

  baroafsomaliAfsoomaliga waa luuqada da’a weyn wuxuu la mid yahay luuqadaha kale ee caalamka ka jira waxbadan ayuu kaga duwan yahay waa af hodan ah oo erayo badan ku jiraan wuxuuna ka kooban waxyaalaaha loo yaqaano : shaqal, shiabane , maahmaah ,gabay , sheeko,i.w.m

  [Read More…]

 • Barashada Computerka

  Kaalintaad iyo Computerka

  Maadooyinka Lagu Barto Somit IT Center

  • COMPTIA
  • MICROSOFT
  • CISCO
  • ECDL
  • ENGLISH
  • FARBARASHADA QURAANKA
  • AFSOOMAALI
  • BARASHADA DIYAARINTA IMTIXAANKABAABUUR WADISTA
  • THEORY EXAMEN RIJBEWIJS
  • ONLINE CLASS EVERY COURSES
  • BOOK ONLINE 2 CASHAR WAA FREE

  wixiii faahfaahin dheerad kala xiriir emailkaas

                 webmaster@somalicomputer.com

  [Read More…]