Barashada Microsoft office 2010

office2010Asc wr wb Waa Barashada Microsoft Office2010 waxay noqon doonaan casharao xiriirsan oo ardeyda ka faa:aaideysan doonaan inshalaah
Kaalintaada iyo Computerka ka faa;ideysi wacan.

 

 

 

Maadadda waxay ka kooban

  • Word
  • Excel
  • Powerpoint
  • Acces
  • Outlook

  1. Casharka kowaad office 2010
  2. Casharka Labaad office 2010
  3. Casharka Sadexaad office 2010

 

      

 

 

Comment is closed.