• Barashada Rijrichting D

  REACTIE TIJD EN REMWEG

  HUISWERK WAA SHAQO KA SOO SHAQEEY ?
  WAT IS DE REACTIE TIJD AUTORIJDT 100KM?
  WAT IS DE REMWEG AUTO RIJDT 100KM?
  WAT IS DE REMWEG AUTO RIJDT 70KM?
  WAT IS DE STOPAFSTAND AUTO RIJDT 70KM?
  WAT IS DE REACTIE TIJD AUTO RIJDT 130KM?
  WAT IS DE REMWEG AUTO RIJDT 130KM?
  WAT IS DE REACTIE TIJD AUTO RIJDT 90KM?
  WAT IS DE STOPAFSTAND AUTO RIJDT 100KM?
  WAT IS DE STOPAFSTAND AUTO RIJDT 130KM?
  Complete the form below to see results
  REACTIE TIJD EN REMWEG
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}
  • D1 Rotonde; verplichte rijrichting
  • D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te
  • gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
  • D3 Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
  • D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op
  • het bord is aangegeven
  • D5 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op
  • het bord is aangegeven
  • D6 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

  RIJRICHTING VERPLCHT D - VERKEERSBORDEN

  Moet udeze verkeerd bord links afslaan ?
  BIJ WELKE BORDKUNT U BESTUURDERS VAN LINKS VERWACHTEN?
  BIJ WELKE BORD KUNJE BESTUURDERS VAN LINKS VERWACHTEN?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  Mag u hier keren
  BIJ WELKE BORD KUNJE BESTUURDERS VAN LINKS VERWACHTEN?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  BIJ WELKE BORD KUNJE BESTUURDERS VAN LINKS VERWACHTEN?
  BIJ WELKE BORD KUNJE BESTUURDERS VAN LINKS VERWACHTEN?
  BIJ WELKE BORD MOETJE RICHTING VAN DE PIJLVOLGEND?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  BIJ WELKE BORD KUNJE BESTUURDERS VAN LINKS VERWACHTEN?
  WAT BETEKENT DIT VERKEERS BORDEN
  BIJ WELKE BESTUURDERS KUNJE HIER VERWACHTEN?
  Complete the form below to see results
  RIJRICHTING VERPLCHT D - VERKEERSBORDEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

 • Barashada Geslotenverklaring C

  • C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen,
   ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
  • C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor
   voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
  • C3 Eenrichtingsweg
  • C4 Eenrichtingsweg
  • C5 Inrijden toegestaan
  • C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan
   twee wielen
  • C7 Gesloten voor vrachtauto’s
  • C8 Gesloten voor autobussen
  • C9 Gesloten voor autobussen en vrachtauto’s
  • C10 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller
   kunnen of mogen rijden dan 25 km/u

  GESLOTEN VERKLARING C - VERKEERSBORDEN

  WELKE BORD IS HET EEN RICHTINGSWEG ?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  WELKE BORD IS GESLOTEN MOTORFIETSEN?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Welke bord is Gesloten in beide richtingen ?
  Wat betekent dit bord?
  WELKE BORD IS GESLOTEN VOOR VOERTUIGEN WAARVAN DE ASLAST HOGER?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Welke bord is Eenrictings weg?
  Wat betekent dit bord?
  Welke bord is Inrijden toegestaan?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  WELKE BORD IS INRIJDEN TOEGESTAAN?
  Welke bord is Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Welke bord is Gesloten Eenrichtingsweg ?
  WELKE BORD IS GESLOTEN VOOR VOERTUIGEN WAARVAN DE TOTAALMASS HOGER?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  WELKE BORD IS GESLOTEN VOOR ALLE MOTORVOERTUIGEN?
  WELKE BORD IS GESLOTEN VOOR MOTORVOERTUIGEN OP MEER TWEE WIELEN?
  Wat betekent dit bord?
  WELKE BORD IS GESLOTEN VOOR VOERTUIGEN MET BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Wat betekent dit bord?
  Complete the form below to see results
  GESLOTEN VERKLARING C - VERKEERSBORDEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

 • Barashada Voorrangs B

  • B1 Voorrangsweg
  • B2 Einde voorrangsweg
  • B3 Voorrangskruispunt
  • B4 Voorrangskruispunt
   Zijweg links
  • B5 Voorrangskruispunt Zijweg rechts
  • B6 Voorrangskruispunt Verleen voorrang aan bestuurders
   op de kruisende weg
  • B7 Stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

  VOORRANGSWEG B - VERKEERSBORDEN

  1.Wat betekent dit bord?
  2.Wat betekent dit bord?
  3.Wat betekent dit bord?
  4.Wat betekent dit bord?
  5.Wat betekent dit bord?
  6. Wat betekent dit bord?
  7.Wat betekent dit bord?
  8. Welk verkeersborden is Voorrangsweg?
  9. Welke verkeersborden is Voorrangsweg kruispunt?
  10. Welke verkeersborden is Verleend voorrang aan bestuurders ?
  VOORRANGSWEG B - VERKEERSBORDEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}
 • Barashada SnelheidA

  Hoofdstuk A. Snelheid

  • A1 Maximumsnelheid
  • A2 Einde maximumsnelheid
  • A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord
  • A4 Adviessnelheid
  • A5 Einde adviessnelheid

  SNELHEID A - VERKEERSBORDEN

  1. Wat betekent dit bord?
  2, Wat betekent dit bord?
  4. Wat betekent dit bord?
  4. Wat betekent dit bord?
  5. Wat betekent dit bord?
  6, Wat betekent dit bord?
  7. Wat betekent dit bord?
  8. Wat betekent dit bord?
  9. Wat betekent dit bord?
  10. Wat betekent dit bord?
  SNELHEID A - VERKEERSBORDEN
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}
 • BARASHADA ENGLISHKA LESSON2

  DOWNLOAD BOOK LESSON2 ENGLISH

 • BARASHADA ENGLISHKA LESSON1

  DOWNLOAD BOOK LESSON1 ENGLISH

 • BARASHADA دروس اللغة العربية AFCARABIGA

  Asalaamucaleykum السلام عليكم halkaan waxaan idiinkugu soo gudbin doonaa casharo taxano ah oo loogu talagalay caruurteena dhamaeysey kitaabkeena qaacidah القاعدة النورانية nuuraaniya si hingaadooda loo dhiso , waxaan u bilaabney HINGAADA QURAANKA KARIIMKA iyo Barashada afcarabiga Madiinah book1 marka ka fa”iideyso wacan.

  KITAABKA WAXA UU KA KOOBAN YAHAY 10 CUTUB.

  • Cutubka Kowaad
  • Cutubka Labaad
  • Cutubka Sadexaad
  • Cutubka Afraad
  • Cutubka Shanaad
  • Cutubka Lixaad
  • Cutubka Todobaad
  • Cutubka Sideedaad
  • Cutubka Sagaalaad
  • Cutubka Tobnaad

  Waxaan rajeynaynaa in ay ardeyda ka faa”ideysan doonaan inshlaah.

  ما هذا WAA MAXAY KAN?

  الدَّرس الأول CASHARKA KOOWAAD
  Show hint
  Correct! Wrong!

  ما هذا WAA MAXAY KAN?

  الدَّرس الأول CASHARKA KOOWAAD
  Show hint
  Correct! Wrong!

  ما هذا WAA MAXAY KAN?

  الدَّرس الأول CASHARKA KOOWAAD
  Show hint
  Correct! Wrong!

  ما هذا WAA MAXAY KAN?

  الدَّرس الأول CASHARKA KOOWAAD
  Show hint
  Correct! Wrong!

  ما هذا WAA MAXAY KAN?

  الدَّرس الأول CASHARKA KOOWAAD
  Show hint
  Correct! Wrong!

  CASHARKA 1AADلغة العربية
  بَيتٌ GURI

  ماشاء الله
  بَابٌ ALBAABKA

  ماشاء الله
  كِتابٌ KITAAB

  ماشاء الله
  قَلمٌ QALIN

  ماشاء الله
  مِفتاحٌ FURE

  ماشاء الله
 • BARASHADA ENGLISHKA LESSON3

  Lesson 3: Days, Months and Seasons

  Exercise 1. DOWNLOAD LESSON3

  1. What day is before Saturday?_____________________
  2. What day is after Wednesday?____________________
  3. What day is after Sunday?________________________
  4. What day is before Tuesday?_____________________
  5. What day is two days after Thursday?__________________
  6. What day is before Monday?___________________________
  7. WHAT DAY IS AFTER Monday?___________________________
  8. WHAT DAY IS BEFORE Thursday?__________________________
  9. What is the first day of the week?__________________________
  10. What day does school begin?_________________________

  WAA QUIZ LOO SAMEEYEY CASHARKA ENGLISHKA

  LEARN ENGLISH LESSON 3 EXERCISE

  1. What day is before Saturday?
  2. What day is after Wednesday
  3. What day is after Sunday?
  4. What day is before Tuesday?
  5. What day is two days after Thursday?
  6. What day is before Monday?
  7. WHAT DAY IS AFTER Monday?
  8. WHAT DAY IS BEFORE Thursday?
  9,What is the first day of the week?
  10. What is the first day of the week?
  11. What day does school begin?
  LEARN ENGLISH LESSON 3 EXERCISE
  JE Hebt {{userScore}} GOED BE ANTWOORD VOOR {{maxScore}} VRAGEN
  {{title}}
  {{image}}
  {{content}}

 • BARASHADA WINDOWS BASIC (WAA BILOOW)

  Windows 10 Tutorial

  Asalaama caleykum casharada koorsadaan lagu qaadaan doono waa inta hoosta ku taala marka waxaan rajeynayaa ardeyda danaysnay waxay iska diiwan gelin karaa Enrol@ somalicomputer.com

  • Getting Started
  • GUI Basics
  • Start Menu
  • File Explorer
  • Cortana
  • Quick Actions
  • Multiple Desktops
  • Users Management
  • Parental Control
  • Web Browsing
  • Shortcuts
  • Notifications
  • Keyboard Shortcuts
  • System Tray
  • Tablet Mode
  • Media Management
  • Email Management
  • Applications

  Koorsadaan waa koorso bilooow ah oo aasaaska ah marka waxay kabixi doonataa Skype fadlan marka somalicopmuter nagala soo xiriir inshalaah.

 • BARASHADA MICROSOFT OFFICE 2013

  ASC WR Barashada Koorsada Microsoft 2013 waxayna ka bilaaban doontaa online 13 juun 2020 inshalaah .

  Koorsada waxay ka kooban tahay :

  • Word 2013
  • Powerpoint 2013
  • Acces 2013
  • Excel 2013

  waxay rajeynayaa inay walaalaha ka faa”ideysan doonaan, koorsada waxay ka baxdaa Skype hadaad danaynayso fadlan magaca somalicomputer oo qaybta skype ku darso fariintaada halkaas noogu sida ugu degdega badan ayaan kuugu soo jawaabi doonaa ama emailka Enrol@somalicomputer.com