BEWEGWIJZERING K

0%

Wat betekent dit bord?

Correct! Wrong!

Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg

Wat betekent dit bord?

Correct! Wrong!

Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg

Wat betekent dit bord?

Correct! Wrong!

Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven

Wat betekent dit bord?

Correct! Wrong!

Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes

Wat betekent dit bord?

Correct! Wrong!

Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg

Wat betekent dit bord?

Correct! Wrong!

Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg

Wat betekent dit bord?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)

Waar Kunje Deze bord Verkrijbaar?

Correct! Wrong!

Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers

Wat betekent dit bord?

Correct! Wrong!

Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)

Wat betekent dit bord?

Correct! Wrong!

Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg

Wat betekent dit bord?

Correct! Wrong!

Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

Wat betekent dit bord?

Correct! Wrong!

Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)

Waar Kunje Vinden Deze bord?

Correct! Wrong!

Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein

Leave a Reply